دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

این درگاه اینترنتی جهت معرفی و ارتباط مستقیم با آقای دکتر سیامک عزیزی (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از امریکا- مشاور عالی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک)،فارغ التحصیل دانشگاه تهران، مولف، مدرس و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک البرز و مشاور حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز تدوین گردیده و کلیه حقوق آن نزد "گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز" محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
تلفن : 22981922
فکس : 22938649
پست الکترونیک : Md.sazizi@Gmail.com
s.azizi @ dr.com
تلگرام : inia22 @

پیوندهای روزانه

کد اخبار

فصل اول : کلیات : 

 ماده 1: به منظور ایجاد فضای سیاسی در کشور و ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و
فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی خانه احزاب
ایران تشکیل می گردد .

 ماده
2: (خانه احزاب ) نهادی است مدنی , غیردولتی , دارای شخصیت حقوقی مستقل , متشکل از
نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار است که درخواست خود را جهت عضویت کتبا
اعلام نموده باشند .

 ماده3:
(خانه احزاب ) از زمان تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد .

 ماده
4: مرکز اصلی (خانه احزاب ) در تهران می باشد .

ماده 5: ( خانه احزاب ) تابعیت جمهوری
اسلامی ایران راداشته و حوزه جغرافیایی آن نیز کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد .

 فصل
دوم :

 اهداف
و وظایف :

ماده 6 : ( خانه احزاب ) برای تحقق اهداف
زیر تاسیس می گردد :

1- تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی و
تعمیق بینش سیاسی .

2- ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت
گروهی در جامعه در راستای اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

3- اهتمام جهت تامین امنیت فعالیت سیاسی و
نهادینه کردن آن در کشور .

4- تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم بین
احزاب و گروههای سیاسی .

5- اهتمام جهت تقویت بنیه مالی احزاب و
گروههای سیاسی در چهارچوب قوانین و مقررات .

6- دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروههای
سیاسی .

7- حمایت های علمی , آموزشی و اطلاع رسانی
از احزاب و گروههای سیاسی

8- تلاش در جهت حاکمیت ضوابط قانونمند بررقابت
های سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروههای سیاسی .

9- تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههای
سیاسی با مجامع بین المللی و احزاب دیگر کشورها و تبادل تجارب با آنها در چهارچوب
قوانین و مقررات .

 ماده
7: (خانه احزاب ) وظایف زیر را برعهده دارد :

1- ایجاد مراکزی جهت انجام مطالعات و
تحقیقات کاربردی مورد نیاز احزاب و گروههای سیاسی .

2- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز جهت
رشد و ارتقاء دانش احزاب و گروههای سیاسی .

3- برپایی جلسات , همایش ها , جشنواره ها و
نمایشگاههای مرتبط با فعالیت احزاب و گروههای سیاسی .

4- ایجاد مراکز اطلاع رسانی مورد لزوم

5- تهیه برنامه ها و راهکارهای اجرایی مناسب
جهت ایجاد فضای سالم سیاسی در کشور .

6- برپایی نشست های مشترک بین احزاب و
گروههای سیاسی به منظور تفاهم و همکاری بیشتر و کسب تجارب متقابل .

7- برنامه ریزی جهت تامین امنیت فعالیت های
سیاسی از طریق حمایت های قانونی و اتخاذ تدابیر مناسب و تبیین راهکارهای اجرایی و
اصلاح و تدوین قوانین مورد نیاز .

8- اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه
درباره طرح ها , لوایح , تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور سیاسی به
مراجع ذیصلاح .

9- نظارت بر انجام انتخابات از طریق معرفی
نماینده یا نمایندگان به مراجع ذیصلاح.

10-بررسی راههای تقویت بنیه مالی احزاب و
گروههای سیاسی و ارائه خدمات مشاوره ای و حمایتی به آنها .

11-توزیع یارانه های مصوب و کمک های اشخاص
(حقیقی و حقوقی ) اعم از دولتی و غیر دولتی که به صورت هدیه , هبه , صلح , در
اختیار خانه احزاب قرار می گیرد بین احزاب و گروههای سیاسی بر اساس آیین نامه مصوب
شورای مرکزی .

12-انجام داوری بین احزاب و گروههای سیاسی
عنداللزوم و پذیرش حکمیت در صورت تقاضای آنها .

13-جلوگیری از تضییع حقوق قانونی احزاب و
گروههای سیاسی و حمایت های قانونی از آنها .

14-تهیه و تدوین آیین نامه مورد نیاز ,
تنظیم نحوه ارتباط احزاب و گروههای سیاسی و مجامع با مجامع بین المللی و احزاب
سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات .

15-برنامه ریزی جهت تحقق اهداف مقرر شده در
ماده 6 این اساسنامه .

 فصل
سوم : ارکان

 ماده
8 : ارکان ( خانه احزاب ) به شرح زیر است ,

1- مجمع عمومی

2- شورای مرکزی

3- هیات رئیسه

4- بازرسان

5- کمیته ها

 

ماده 9 : مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم
گیری در خانه احزاب بوده و متشکل از دبیران کل و نمایندگان تام الاختیار از کادر
رهبری احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار خواهد بود که به صورت عادی و فوق العاده
تشکیل می گردد .

 ماده
10 : مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل خواهد شد . جلسات مجمع عمومی با حضور نصف
به علاوه یک اعضا رسمیت مییابد . چنانچه در اولین جلسه حدنصاب لازم کسب نگردد جلسه
دوم به فاصله 15 روز تشکیل و با هر تعدادی رسمیت خواهد یافت . تصمیمات مجمع عمومی
با اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود .

تبصره : مجمع عمومی عادی در صورت ضرورت بنا
به تشخیص دوسوم اعضاء شورای مرکزی می تواند با همان شرایط و وظایف در فاصله بین دو
مجمع عمومی عادی تشکیل گردد .

 ماده
11: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :

1- انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان

2- استماع گزارش شورای مرکزی و بازرسان و
رسیدگی به آنها .

3- تعیین خط مشی کلی (خانه احزاب ایران ) .

4- بررسی و تصویب پیشنهادات شورای مرکزی .

5- تعیین میزان عضویت سالانه و تصویب
ترازنامه بودجه .

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی
ها و دعوت نامه ها .

 تبصره
: تصویب اساسنامه خانه احزاب ایران برعهده اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود .

ماده 12: مجمع عمومی فوق العاده برای انجام
وظایف مقرر در ماده 13 مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

 1-
با درخواست شورای مرکزی

2- با درخواست یک سوم از اعضای (خانه احزاب
ایران ).

3- با درخواست حداقل دونفر از بازرسان .

 تبصره
1:دعوت از اعضا جهت شرکت در مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از
تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید .

 تبصره
2: جلسات مجمع عمومی فوق العاده برای بار اول با حضور دوسوم اعضا و برای بار دوم
با حضور نصف به علاوه یک و برای بار سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد ,
فاصله بین دعوت بار اول و باردوم و سوم هریک , یک ماه خواهد بود مگر اینکه بحث
انحلال خانه احزاب مطرح باشد که در این صورت فاصله دعوت بین نوبت دوم و سوم سه ماه
خواهد بود .

 ماده
13: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :

1- تصویب تغییرات مورد لزوم در اساسنامه .

2- تکمیل اعضای شورای مرکزی .

3- انحلال (خانه احزاب ).

4- انجام سایر وظایفی که در اختیار مجمع
عمومی عادی نمی باشد .

 تبصره
1: کلیه مصوبات مجامع عادی و فوق العاده جهت اطلاع وزارت کشور ارسال می گردد .

 

ماده 14: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای
مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود .

تبصره1 : اعضای هیات رئیسه با اعلام قبولی
نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

تبصره2 : تاقبل از انتخابات هیات رئیسه ,
اداره جلسه مجامع به عهده شورای مرکز ی است .

 ماده
15: شورای مرکزی :

شورای مرکز ی خانه احزاب مرکب از 15 نفر عضو
اصلی و 6 نفر عضو علی البدل است که برای مدت دوسال توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند
شد , انتخاب مجدد اعضای شورای مرکز ی برای دوره های بعد بلامانع است .

 تبصره
1: نحوه اداره جلسات و تصمیم گیری های شورای مرکزی طبق آیین نامه ای خواهد بود که
توسط دو سوم اعضای حاضر در جلسه رسمی شورای مرکزی تصویب می گردد .

تبصره 2: شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسات
الزامی است و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی , در سه جلسه
متوالی و یا 5 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود , تشخیص موجه بودن
عذر بر عهده شورای مرکزی خواهد بود , هیات رئیسه موظف است میزان تاخیر یا غیبت
نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی عضو شورا را کتبا به حزب یا گروه سیاسی مربوطه
منعکس نماید

تبصره 3: هیات منتخب اعضا و گروههای سیاسی
تا قبل از برگزاری انتخابات اولین شورای مرکزی , وظایف این شورا را عهده دار خواهد
بود .

 ماده
16: اعضای شورای مرکزی حداقل یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین
خود هیات رئیسه ای مرکب از رئیس , دونایب رئیس , یک منشی و یک خزانه دار انتخاب
خواهند نمود , حدود وظایف و اختیارات هریک از آنها را آیین نامه داخلی مشخص می
نماید .

 ماده
17: هیات رئیسه خانه احزاب وظایف زیر را بر عهده دارد :

1- اجرای مصوبات شورای مرکزی .

2- نظارت بر حسن انجام امور اجرایی کمیته ها
و واحدهای تابعه .

3- پیشنهاد عزل و نصب (دبیر اجرایی )مسئولان
کمیته ها و مراکز واحدهای تابعه به شورای مرکزی و صدور احکام آنها پس از تصویب در
شورای مرکزی .

4- تشکیل , تنظیم دستور جلسات و اداره شورای
مرکزی .

5- تهیه برنامه های اجرایی شورای مرکزی .

6- تهیه دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز .

7- انجام کلیه مکاتبات اداری .

 تبصره
1: مکاتبات فوق با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نواب رئیس (به ترتیب اول و
دوم ) و با مهر خانه احزاب صورت می گیرد .

 ماده
18 : در صورت استعفاء, فوت یا سلب شرایط عضویت هریک از اعضاء شورا ی مرکزی , عضو
علی البدل به ترتیب آراء ماخوذه برای مدت باقی مانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه
خواهد کرد .

 ماده
19 : شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه قبل از پایان تصدی دوره خود , با
اطلاع وزارت کشور انتخابات شورای مرکزی جدید را برگزار و نتیجه را تا دو ماه قبل
از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید .

 تبصره
1: در صورتی که بنا بر عللی انتخابات شورای مرکزی به تاخیر بیفتد , شورای مرکزی
قبلی به کار خود ادامه خواهد داد . این مدت نباید بیش از یک ماه به طول بیانجامد .

 ماده
20 : وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است :

1- تهیه و تدوین سیاست ها و خط مشی کلی (
خانه احزاب ).

2- برنامه ریزی و تدوین راهکارهای اجرایی
سیاست ها و برنامه های مصوب ( خانه احزاب )

3- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه
وگزارش حساب عملکرد ترازنامه سالانه به مجمع عمومی .

4- تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای خانه
احزاب و افتتاح حساب در بانک های جمهوری اسلامی ایران .

5- برگزاری مجامع عمومی طبق مقررات این
اساسنامه .

6- انجام معاملات , اخذ اعتبار و قبول هدایا
, کمکهای نقدی و غیر نقدی و سایر موارد مندرج در این اساسنامه .

7- اقامه دعوی و پاسخ به دعاوی له یا علیه
(خانه احزاب ) در کلیه مراجع قانونی و نیز انتخاب و عزل وکیل عنداللزوم .

8- انتخاب و معرفی نمایندگان (خانه احزاب )
مورد نیاز به مراجع رسمی کشور و مجامع خارجی .

9- برنامه ریزی جهت تحقق اهداف و وظایف مقرر
در موارد 6و7 اساسنامه .

10-تصویب و اصلاح ساختار و نمودار سازمانی
خانه احزاب و شرح وظایف و اختیارات کمیته ها و دبیر اجرایی .

11-تصویب , نصب و عزل دبیر اجرایی و مسئولان
کمیته ها و مراکز و واحدهای تابعه .

12-انجام سایر وظایفی که در اساسنامه مقرر
شده است و یا مجمع عمومی برعهده شورای مرکزی خواهد گذاشت .

 تبصره
: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور خانه احزاب در چهارچوب مصوبات شورای مرکزی
با امضای خزانه دار, رئیس و در غیاب رئیس , امضای نواب رئیس (به ترتیب اول و دوم )
معتبر می باشد .

 ماده
21: کمیته های (خانه احزاب ) عبارتند از :

1- کمیته اطلاع رسانی

2- کمیته حقوق قضایی

3- کمیته مطالعات و تحقیقات

4- کمیته داوری

5- کمیته پشتیبانی و مالی

6- کمیته روابط بین الملل

7- کمیته نظارت بر انتخابات

 تبصره
1: مسئولیت هریک از کمیته ها با یکی از اعضای شورای مرکزی خواهد بود مگر در مواردی
که شورای مرکزی صلاح بداند این مسئولیت بر عهده یکی از اعضای (خانه احزاب ) واگذار
نماید .

تبصره 2: حدود وظایف و اختیارات هریک از
کمیته ها توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد .

ماده 22: بازرسان :

1- (خانه احزاب ) دارای سه نفر بازرس اصلی و
دو نفر بازرس علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال از میان اعضاء
برای نظارت برکلیه امور (خانه احزاب ) انتخاب می شوند . در صورت فوت و استعفا هریک
از بازرسان اصلی , بازرسان علی البدل به ترتیب آراء ماخوذه به جای آنها انجام
وظیفه خواهند کرد . انتخاب مجدد هریک از بازرسان اصلی و علی البدل بلامانع است .

2- وظایف بازرسان به شرح زیر است :

الف ) اظهار نظر نسبت به گزارشات عملکرد
سالانه شورای مرکز ی و ارائه به مجمع عمومی همراه با پیشنهادات اصلاحی .

ب ) گزارش بازرسی های دوره ای (حداقل هر شش
ماه یک بار ) به شورای مرکزی .

ج ) گزارش هرگونه تخلف اعضای شورای مرکزی از
مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

 3-
بازرسان می توانند برای انجام وظایف خود به مدارک و اسناد مورد نیاز در ( خانه
احزاب ) مراجعه و کسب اطلاع نمایند ولی حق مداخله در امور اجرایی (خانه احزاب ) را
ندارند .

 فصل
چهارم : شرایط و نحوه عضویت و انواع آن :

 ماده
23 : اعضای خانه احزاب متشکل از نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار می
باشند که اساسنامه خانه احزاب را پذیرفته اند .

 ماده24
: هر حزب و گروه سیاسی تنها یک نماینده در خانه احزاب معرفی خواهد نمود و از این
حیث احزاب و گروههای سیاسی امتیاز ویژه ای نخواهند داشت .

 ماده
25 : چنانچه عضوی از (خانه احزاب ) استعفا دهد , مراتب جهت معرفی نماینده جدید در
مجمع عمومی به گروه ذیربط اعلام می گردد . در هر حال تا زمان نماینده جدید , عضو
مستعفی به وظایف خود ادامه خواهد داد .

 ماده
26: خروج عضو از خانه احزاب در موارد زیر امکان پذیر است :

1- تقاضای کتبی حزب یا گروه سیاسی مربوطه

2- انحلال و ابطال پروانه فعالیت حزب و گروه
سیاسی

3- عدم پایبندی به اساسنامه (خانه احزاب )
با تصویب دوسوم اعضای شورای مرکزی.

 

ماده 27 : کلیه مدارک و اسناد رسمی (خانه
احزاب ) در دفتر مرکزی نگهداری می شود .

 ماده
28 : مصوبات و صورتجلسات شورای مرکزی در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت به امضا
خواهد رسید .

 ماده
29 : خانه احزاب دارای مهر و آرم مخصوصی خواهد بود که شکل و متن آن به تصویب شورای
مرکزی خواهد رسید .

 فصل
پنجم : انحلال

 ماده
30 : (خانه احزاب )با پیشنهاد شورای مرکزی یا یک و نیم اعضای خانه احزاب و رای
موافق حداقل نصف به علاوه یک کل اعضا خانه احزاب در مجمع فوق العاده امکان پذیر
است .

 ماده
31 : در صورت انحلال , مجمع عمومی فوق العاده هیات تصفیه ای را مرکب از 3 نفر از
بین خود انتخاب خواهد نمود هیات مذکور پس از اداء دیون و وصول مطالبات نسبت به
واگذاری اموال و املاک به یکی از مؤسساتی که مجمع عمومی فوق العاده موضوع این ماده
مشخص می نماید اقدام می کند . این هیات موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت
اطلاع کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد .

 فصل
ششم : امور مالی

ماده 33: بودجه (خانه احزاب )از طریق یارانه
های مصوب , جمع آوری هدایا , اعانات , قبول وصیت , وقف صلح , هبه و کسب درآمدهای
مشروع و نیز حق عضویت اعضاء تامین می گردد .

 ماده
34: سال مالی (خانه احزاب ) منطبق با سال هجری شمسی است که منتهی به 29 اسفند هر
سال می گردد .

 

ماده 35: اسناد مالی و اعتباری (خانه احزاب
)با امضاء رئیس و یا یکی از نواب رئیس (ه ترتیب اول و دوم ) و خزانه دار و مهرخانه
احزاب معتبر خواهد بود .

 ماده
36: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 36 ماده و 15 تبصره در اولین نشست اعضای مجمع
عمومی مؤسس در تاریخ 22/12/79 به تصویب رسید و هرگونه تغییر در آن با رعایت مفاد
این اساسنامه امکان پذیر است .

 

اساسنامه و آئین نامه تشکیل خانه احزاب
استانها

بسمه تعالی

 آئین
نامه تشکیل , شرح وظایف و اختیارات و نحوه کار خانه احزاب استانها

 

ماده 1- خانه احزاب ایران میتوانند بنا به
درخواست استاندار استان یا مسئولین حداقل 5 تشکل سیاسی , شعبه خانه احزاب در استان
را تاسیس نماید .

تبصره : شعبه خانه احزاب در استانی تاسیس می
گردد که در آن استان حداقل 15 حزب و گروه سیاسی محلی یا نماینده گروه های سیاسی
سراسری , دفترداشته باشند .

 ماده
2- خانه احزاب استان توسط شورای اجرائی مرکب از 7 نفر اداره خواهد شد که اعضاء آن
از بین داوطلبین و با رای نسبی مجمع نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی استان برای
مدت یکسال انتخاب میگردند . انتخاب مجدد آنها برای سالهای بعد بلااشکال است .

تبصره 1: هریک از احزاب و گروههای سیاسی ,
محلی و نمایندگی های احزاب و گروه های سیاسی سراسری در استان بنا به درخواست خانه
احزاب ایران یک نفر را از کادر رهبری به عنوان نماینده حزب و گروه سیاسی مربوطه
بمدت یکسال به خانه احزاب معرفی خواهند نمود .

تبصره 2: مجمع عمومی خانه احزاب استان بنا
به دعوت هیئت رئیسه خانه احزاب ایران تشکیل و نسبت به انتخاب شورای اجرائی خانه
احزاب استان اقدام مینماید .

تبصره 3: نماینده استاندار استان و نماینده
شورای مرکزی خانه احزاب ایران در جلسه مجمع عمومی خانه احزاب استان حضور خواهند
داشت و بر نحوه برگزاری انتخاب اعضاء شورای اجرائی خانه احزاب نظارت خواهند داشت .

تبصره 4: اعتبار نامه منتخبین شورای اجرائی
خانه احزاب استان توسط شورای مرکزی خانه احزاب ایران و با امضاهای مجاز مقرر شده
در اساسنامه خانه احزاب ایران صادر و تحویل منتخبین خواهد شد .

 

ماده 3- شورای اجرایی خانه احزاب استان در
اولین جلسه خود پس از انتخاب شدن یک نفر را از بین خود به عنوان رئیس , یک نفر را
بعنوان نایب رئیس , و یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی
برای مدت یکسال انتخاب می کند .

تبصره1: اداره جلسات , ابلاغ مصوبات , شرکت
در مجامع و جلساتی که از خانه احزاب استان دعوت به عمل آمده , مکاتبه با مراجع و
دستگاههای مختلف بعهده رئیس و در غیاب وی برعهده نایب رئیس خواهد بود .

تبصره 2: اداره امور مالی و نظارت بر حساب
ها و دفاتر اسناد (هزینه و درآمد) بر عهده منشی خواهد بود .

تبصره3: ثبت و ضبط مذاکرات جلسات و تنظیم
صورتحساب و حضور غیاب اعضاء برعهده منشی خواهد بود .

تبصره 4: جلسات شورای اجرائی خانه احزاب
استان با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رای اکثریت معتبر
خواهد بود .

ماده 4- خانه احزاب استان در چهارچوب
اساسنامه خانه احزاب ایران و سیاستها و خط مشی های کلی ابلاغ شده از سوی شورای
مرکزی وظایف زیر را در سطح استان مربوطه برعهده دارد .

1- برنامه ریزی جهت ایجاد فضای سالم سیاسی
در سطح استان مربوطه .

2- برنامه ریزی جهت گسترش فرهنگ حزبی و
فعالیت های گروهی در سطح استان مربوطه.

3- تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم بین
احزاب و گروههای سیاسی استان .

4- برنامه ریزی جهت حاکمیت ضوابط قانونمند
بررقابتهای سیاسی در استان .

5- برپایی جلسات همایش ها و نمایشگاههای
مربوط با فعالیت احزاب و گروههای سیاسی استان .

6- برگزاری نشست های مشترک بین مسئولین
احزاب و گروهها و فعالان سیاسی استان مربوطه جهت تفاهم و همکاری بیشتر .

 7-
همکاری با کمیته نظارت برانتخابات خانه احزاب ایران در انتخابات مختلف در استان
مربوطه .

8- کمک به حل مشکلات پیش آمده برای احزاب و
گروههای سیاسی استان و دفاع از حقوق قانونی آنها .

9- اجرا مصوبات شورای مرکزی خانه احزاب
ایران و ارسال مصوبات خانه احزاب استان به شورای مرکزی خانه احزاب ایران .

10- کمک به خانه احزاب ایران در جهت نحقق
اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آن .

تبصره 1- خانه احزاب استان نمی تواند
فعالیتی را انجام دهد که برخلاف سیاستها و خط مشی های کلی خانه احزاب ایران باشد .

تبصره 2- موضع گیری خانه احزاب استان برله
یا علیه جریان سیاسی خاص ممنوع است .

 

ماده 5: خانه احزاب استان می تواند حسب
ضرورت کمیته هایی را مشابه کمیته های خانه احزاب ایران تشکیل دهد , نحوه تشکیل و
شرح وظایف و اختیارات آنان را شورای اجرائی خانه احزاب استان تدوین و به مرحله
اجرا درخواهد آورد .

 ماده6:
خانه احزاب استان می تواند یک حساب جاری در یکی از بانکهای مرکز استان داشته باشد
, برداشت از حساب مذکور با امضاء ثابت خزانه دار و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب
رئیس و مهر خانه احزاب استان امکان پذیر است .

تبصره 1: اعتبار مورد نیاز خانه احزاب استان
از محل حق عضویت , کمکهای اشخاص خیر و نیکوکار و کمکهای استانداری و شورای مرکزی
خانه احزاب ایران تامین می گردد .

تبصره 2 : خزانه دار خانه احزاب استان موظف
است گزارش عملکرد سال مالی ( درآمد – هزینه ) خانه احزاب استان را در خرداد سال
یعد هر سال از طریق خزانه داری کل در مرکز به اطلاع شورای مرکزی خانه احزاب ایران
برساند .

ماده 7- شورای مرکزی خانه احزاب ایران مجاز
است در صورت تخلف خانه احزاب استان و یا عدول آن از خط مشی های ابلاغ شده راسا و
یا بنا به پیشنهاد استاندار استان و موافقت شورای مرکزی , خانه احزاب استان را
منحل کند .

ماده 8- این آئین نامه در 8 ماده و 13 تبصره
در جلسه مورخه 8/12/80 شورای مرکزی خانه احزاب به تصویب رسید و هرگونه تغییر در
مفاد آن منوط به پیشنهاد هیئت رئیسه خانه احزاب ایران و تصویب شورای مرکزی آن است .

 شورای مرکزی خانه احزاب ایران