دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

این درگاه اینترنتی جهت معرفی و ارتباط مستقیم با آقای دکتر سیامک عزیزی (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از امریکا- مشاور عالی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک)،فارغ التحصیل دانشگاه تهران، مولف، مدرس و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک البرز و مشاور حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز تدوین گردیده و کلیه حقوق آن نزد "گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز" محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
تلفن : 22981922
فکس : 22938649
پست الکترونیک : Md.sazizi@Gmail.com
s.azizi @ dr.com
تلگرام : inia22 @

پیوندهای روزانه

کد اخبار


* مجموعه قوانین کیفری جدید و قدیم - چاپ هفتم 1397
گردآوری و تدوین : دکتر سیامک عزیزی
  انتشارات کالج برتر


* مجموعه دو جلدی 118 مقاله برای مدیران استراتژیک
  گردآوری و تدوین : دکتر سیامک عزیزی، چاپ دوم : خرداد 1393
  انتشارات اندیشه اساتید* مجموعه قوانین کیفری جدید و قدیم

گرد آوری و تدوین : دکتر سیامک عزیزی، چاپ ششم: 1395

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید


* قوانین حقوق مدنی

گرد آوری و تدوین : دکتر سیامک عزیزی، چاپ اول : 1391

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید* مناجات با پروردگار

تنظیم، تدوین و نشر : دکتر سیامک عزیزی، چاپ اول : 1388

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید* زیارات امام حسین (ع)

تنظیم، تدوین و نشر : دکتر سیامک عزیزی، چاپ دوم: 1393

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید* قانون جدید مجازات اسلامی

تنظیم، تدوین و نشر : دکتر سیامک عزیزی، چاپ اول : 1392

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید


* قانون و تامین اجتماعی

گردآوری و تدوین: دکتر سیامک عزیزی، چاپ اول : 1394

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید


* راهنمای جامع کامپیوتر

گردآوری و تنظیم : دکتر سیامک عزیزی،حمیده هاشمی- چاپ اول : 1382

ناشر : مولف* روابط کارگر و کارفرما

ویراستار- ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1393

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید* هوش تجاری، کلید موفقیت مدیران

ویراستار- ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1393

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید


* چالش های صنعت گردشگری با نگاهی به ایران

ویراستار- ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1392

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید* مراقبت از کودک

ویراستار- ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1392

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید* حمایت از خانواده در قوانین کیفری ایران

ویراستار- ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1392

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید* افراز و فروش املاک مشاع

ویراستار- ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1394

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید* صد ایده برتر برند سازی

ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1392

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید- عزیزی* حقوق کسب و کار

ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1391

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید


* فرزانگی های سحر

ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1392

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید


* مداخله در بحرانهای فردی و خانوادگی

ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1382

ناشر : نشر پرستاران* اعتیاد، سیگار و اثرات آن بر مادر و جنین

ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1383

ناشر : نشر پرستاران


* روماتیسم به زبان ساده

ناظر فنی چاپ، طراح، ویراستار : دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1391

ناشر : نشر پرستاران


* مراقبت های پرستاری جراحی قلب 1

ناظر فنی چاپ، ویراستار: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1391

ناشر : انتشارات اندیشه اساتید


* بارداری و زایمان 2

ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1383

ناشر : نشر پرستاران


* مامایی، لیبر 1 و نوزادان

ناظر فنی چاپ: دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1382

ناشر : نشر پرستاران


* اصول اولیه تکنیک های جراحی

ناظر فنی چاپ - ویراستار : دکتر سیامک عزیزی،چاپ اول : 1383

ناشر : نشر پرستاران


صفحه بعد...